Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh Văn bia Quế lâm ngự chế – Đền Vua Lê Thái Tông, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 07/09/2017 13:56:53