Quyết định số 251/QĐ-SNV ngày 26/6/2017 về ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ.

Đăng ngày: 21/09/2017 16:26:44