Quyết định số 251/QĐ-SNV ngày 26/6/2017 về ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ.

Đăng ngày: 21/09/2017 16:26:44

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La