Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đăng ngày: 19/09/2017 09:33:33