Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chi cục trưởng Thủy sản.

Đăng ngày: 26/09/2017 16:09:01