Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chi cục trưởng Thủy sản.

Đăng ngày: 26/09/2017 16:09:01

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La