Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn Hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 07/09/2017 13:51:52