Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đăng ngày: 07/09/2017 14:26:17