Quyết định số 193/QĐ-SNV ngày 15/5/2017 về ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở Nội vụ .

Đăng ngày: 21/09/2017 16:24:20

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La