Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vân hồ đến năm 2020.

Đăng ngày: 11/09/2017 16:24:23