Quyết định số 187/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2012 – 2020.

Đăng ngày: 14/09/2017 07:53:57