Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 – 2020.

Đăng ngày: 07/09/2017 13:42:41