Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hoạt động kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đăng ngày: 07/09/2017 13:39:08