Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hoạt động kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đăng ngày: 07/09/2017 13:39:08

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La