Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 về phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:18:16