Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:07:50