Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng ngày: 07/09/2017 10:51:28