Quyết định 3586/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng ngày: 07/09/2017 14:49:53