Quyết định 3065/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2020.

Đăng ngày: 07/09/2017 13:59:34