Lịch công tác tuần thứ 39 của Sở Nội vụ (từ ngày 25/9/2017 đến 01/10/2017)

Đăng ngày: 22/09/2017 17:48:38

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

25/9

 Cả ngày  Duyệt biên chế năm 2018  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa

PGĐ Trần Bình Minh

 14h00′  Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ  Hội trường số 2, tầng 4, Hội liên hiệp phụ nữ  PGĐ Cầm Thúy Vân
 Thứ ba 26/9  Cả ngày  Duyệt biên chế năm 2018  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự Hội nghị tập huấn chữ ký số  Trung tâm hội nghị tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa

PGĐ Cầm Thúy Vân

Thứ tư 27/9  8h00′  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Trung tâm hội nghị tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Họp tư vấn liên ngành thuộc lĩnh vực công thương trình phiên họp thứ 16 UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00′  Họp Ban Thường vụ đảng ủy SNV;

BCH Đảng bộ sở;

Hội đồng nâng lương

 Hội trường Sở Nội vụ  Thành phần theo thông báo
 15h00′  Họp tư vấn các đề nghị xây dựng NQ thuộc lĩnh vực tài chính – kế hoạch trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ năm  28/9  8h00′  Làm việc với Tổ công tác 2289  Hội trường Sở Nội vụ  Lãnh đạo sở;

TP: TCBC; XDCQ, CCVC, CCHC, Thanh tra, VP

 8h00′  Dự Đại hội đại biểu tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022  Trung tâm văn hóa tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Họp giao ban tháng 9/2017  Hội trường Sở Nội vụ  Lãnh đạo sở; Trưởng phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ sáu 29/9  Sáng  Dự phiên họp UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
Thứ bảy 30/9  7h00′  Dự chỉ đạo tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Nhai gắn với Sở LĐ,TB&XH  Hội trường trung tâm huyện Quỳnh Nhai  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PCTT Bùi Văn Hào

Chủ nhật 01/10