Lịch công tác tuần thứ 38 của Sở Nội vụ (từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017)

Đăng ngày: 18/09/2017 07:37:54

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

18/9

 7h30′  Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức dưới 30 tuổi  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Họp tổ cải cách hành chính trong đảng  Trung tâm hội nghị tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 8h00′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND thành phố Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
9h00′ Công bố quyết định kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật Phòng Nội vụ huyện Yên Châu PGĐ Trần Bình Minh
14h00′ Công bố quyết định kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu PGĐ Trần Bình Minh
 13h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND huyện Mai Sơn  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 Thứ ba 19/9  7h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND huyện Thuận Châu  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
8h00′  Họp Ban chỉ đạo CCHC Quý III/2017  phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
8h00′  Dự họp Ban Chỉ đạo Củng cố hệ thống chính trị cơ sở Trung tâm hội nghị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 13h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND huyện Quỳnh Nhai   Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′ Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
  16h00′  Làm việc với Giáo hội phật giáo tỉnh Sơn La  Phòng họp Ban thường vụ tỉnh ủy   GĐ Nguyễn Minh Hòa
Thứ tư 20/9  7h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND huyện Mường La  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa; PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ  Trung tâm hội nghị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Hội nghị tham gia dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng tôn giáo  Hà Nội  PGĐ Cầm Thúy Vân
 8h30′  Họp bàn xây dựng kế hoạch đào tạo lưu học sinh nước CHDCND Lào năm học 2018-2019  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  LĐ phòng CCVC
 13h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND huyện Sông Mã  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa; PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  21/9  7h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018  UBND huyện Yên Châu  GĐ Nguyễn Minh Hòa; PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Làm việc với kiểm toán nhà nước về thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016  Phòng họp trực tuyến văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

 8h00′  Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm đợt 2, năm 2017  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 13h30′  Duyệt biên chế công chức; số lượng người làm việc năm 2018 UBND huyện Phù Yên  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa; PGĐ Trần Bình Minh
 15h00′  Khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2017  Trường Cao đẳng Sơn La GĐ Nguyễn Minh Hòa; PGĐ Trần Bình Minh;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Thứ sáu 22/9  Cả ngày  Tham gia Hội đồng thi kỳ thi tuyển công chức  Trường Cao đẳng Sơn La GĐ Nguyễn Minh Hòa; PGĐ Trần Bình Minh;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Thứ bảy 23/9   Cả ngày  Tham gia Hội đồng thi kỳ thi tuyển công chức  Trường Cao đẳng Sơn La GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Trần Bình Minh;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Chủ nhật 24/9   Cả ngày  Tham gia Hội đồngthi kỳ thi tuyển công chức  Trường Cao đẳng Sơn La GĐ Nguyễn Minh Hòa PGĐ Trần Bình Minh;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

 8h00′  Dự Lễ kỷ niệm 40 thành lập Đài Truyền hình Sơn La  Hội trường Đài truyền hình  PGĐ Cầm Thúy Vân