Lịch công tác tuần thứ 37 của Sở Nội vụ (từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017)

Đăng ngày: 05/09/2017 07:25:47

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

11/9

 11-14/9  Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017  Huyện Sông Mã, Sốp Cộp  PGĐ Cầm Thúy Vân
 8h00′  Làm việc với Viện Khoa học tổ chức nhà nước  Hà Nội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 12/9 8h00′

12-13/9

 Công bố Quyết định kiểm tra CCHC

Kiểm tra công tác CCHC năm 2017

 UBND thành phố  GĐ Nguyễn Minh Hòa

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

 8h00′  Dự Hội nghị tập huấn xử lý tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

PCVP Hà Thị Sen

 13h30′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 do Quân khu II tổ chức  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Hội nghị tập huấn triển khai đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo   Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

CVP Nguyễn  Tú Anh

Thứ tư 13/9  9h00′  Kết luận kiểm tra cải cách hành chính năm 2017  UBND thành phố  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
Thứ năm  14/9
Thứ sáu 15/9  7h30′  Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14H00′  Kiểm tra sát hạch ngạch khi tiếp nhận không qua thi  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 16/9  7h30′  Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018  Hội trường lớn trường Đại học Tây Bắc  PGD Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự họp Hội Luật gia  Hội trường Hội luật gia  PGĐ Cầm Thúy Vân
Chủ nhật 17/9