Lịch công tác tuần thứ 36 của Sở Nội vụ (từ ngày 04/9/2017 đến 05/9/2017)

Đăng ngày: 05/09/2017 07:09:43

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

04/9

 Nghỉ bù ngày 02/9
 Thứ ba 05/9  14h00′  Dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9/2017  Phòng họp Ban Tổ chức tỉnh ủy  GĐ Nguyễn Minh Hòa
Thứ tư 06/9  8h00′  Dự họp Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2017  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2017  Hội trường Sở công thương PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ năm  07/9  8h00′  Tham dự họp Hội đồng trường Cao đẳng Sơn La  Trường cao đẳng  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự họp tổ công tác 2289  Sở Giao thông vận tải  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 08/9  8h00′  Làm việc với Đoàn của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh;

LĐ Phòng XDCQ

 16h30′  Dự ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Sơn La với Tổng công ty bưu điện Việt Nam  Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Dự sơ kết 03 tháng triển khai thực hiện Trung tâm hành chính công  Phòng họp bát giác  LĐ sở; trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ bảy 09/9
Chủ nhật 10/9