Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp.

Đăng ngày: 15/09/2017 10:32:26

Thực hiện Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Từ ngày 11 đến ngày 14/9/2017, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ do bà Cầm Thúy Vân – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân và một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã, Sốp Cộp; UBND xã Yên Hưng (huyện Sông Mã); UBND xã Mường Lạn, Mường Và (huyện Sốp Cộp).

Đoàn đã kiểm tra trách nhiệm của UBND các cấp trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ, công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; công tác xây dựng và ban hành văn bản; việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.

18.9.2017

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Sông Mã

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả đạt được về công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị địa phương trong thời gian qua; lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng đã quan tâm chỉ đạo; cùng với sự nỗ lực cố gắng, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp làm công tác VTLT đã góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan dần đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBND huyện đã tuyên truyền, phổ biến, triển khai và chỉ đạo thực hiện Luật Lưu trữ; các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến các cơ quan, đơn vị. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành phần mềm Hệ thống quản lý văn bản trong công tác văn thư, lưu trữ  được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; quy trình soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, văn bản đến, công tác quản lý sử dụng con dấu cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Hàng năm ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ kết hợp kiểm tra lồng ghép các nội dung về cải cách hành chính, công vụ, văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của UBND huyện Sốp Cộp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ, công tác lập hồ sơ công việc, nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định; biên chế, nhân sự được quan tâm, đã bố trí 02 biên chế đúng chuyên ngành làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND-UBND huyện. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sốp Cộp và Ban quản lý dự án không có tài liệu tồn đọng, tích đống. Riêng huyện Sốp Cộp tính đến thời điểm kiểm tra đã chỉnh lý hoàn chỉnh, đưa vào phục vụ khai thác sử dụng 9.088 hồ sơ với 3.091 hộp (tương đương 387 mét giá) tài liệu, từ năm 2003 đến năm 2016. Đã bố trí 01 phòng kho lưu trữ, với diện tích khoảng hơn 400m2, trang bị khá đầy đủ các phương tiện, thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ và  phương tiện làm việc, phục vụ có hiệu quả việc sử dụng và khai thác tài liệu.

18.9.2017.1

Một số hình ảnh tại kho lưu trữ tại UBND huyện Sốp Cộp

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà các cơ quan, đơn vị cần phải khắc phục đó là: một số văn bản còn lỗi về kỹ thuật trình bày; việc đăng ký sổ văn bản đối với một số cơ quan chưa đảm bảo theo quy định; tên cơ quan ban hành văn bản của HĐND huyện trình bày chưa đảm bảo về thể thức văn bản theo quy định. Một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chưa ban hành Quyết định về giao quản lý và sử dụng con dấu.

Đối với cấp xã hầu hết chưa bố trí phòng độc lập trong trụ sở để lưu trữ tài liệu. Việc lập sổ đăng ký văn bản đi chưa đúng theo quy định, hồ sơ văn bản lưu bị thất lạc, chưa sắp xếp khoa học. Tài liệu để phân tán, tích đống tại UBND các xã chưa được chỉnh lý khá phổ biến.

Qua đợt kiểm tra đã giúp cơ sở nhìn nhận, đánh giá chính xác hơn về thực trạng công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trên cơ sở đó, Thường trực UBND các huyện Sông Mã, Sốp Cộp đã nghiêm túc tiếp thu những các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, đồng thời sẽ chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa công tác văn thư, lưu trữ của huyện dần đi vào nề nếp./.

Tin ảnh: Chu Thị Luyến – Chi cục VTLT