Kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Mộc Châu về phối hợp triển khai công tác thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, năm 2017.

Đăng ngày: 11/09/2017 16:32:02