Kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Mộc Châu về phối hợp triển khai công tác thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, năm 2017.

Đăng ngày: 11/09/2017 16:32:02

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La