Kế hoạch số 156/KH-SYT ngày 11/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Phó giám đốc Bênh viện Lao và bênh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 12/09/2017 15:38:37