Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017.

Đăng ngày: 01/09/2017 13:53:57

Ngày 31/8, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ); Lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng và phòng chuyên môn, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức của tỉnh về công tác cải cách hành chính là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân.

31.8.2017

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu Khai mạc tại Hội nghị

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) giới thiệu tổng quan về công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản về cải cách hành chính, kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; xây dựng báo cáo cải cách hành chính. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để phổ biến các quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, như: Quy trình đánh giá; phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính; xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.

IMG_5311

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung trao đổi tại Hội nghị và tình hình thực tế, các học viên sẽ có nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trần Quốc Khánh – Phòng Cải cách hành chính