Hội nghị sơ kết 03 tháng hoạt động của Trung tâm Hành chính công .

Đăng ngày: 13/09/2017 13:41:00

Chiều ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đánh giá 03 tháng triển khai hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện Vân Hồ, Quỳnh Nhai và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tâm Việt.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá 3 tháng triển khai hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La; tình hình triển khai xây dựng các phần mềm cho Trung tâm hành chính công; tiến độ triển khai đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện; sơ kết 3 tháng hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

13.9.2017

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 3 tháng đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, công chức làm việc tại Trung tâm đã thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự, giải quyết và trả kết quả TTHC đúng quy trình, thời gian. TTHC được niêm yết công khai, minh bạch; quy trình giải quyết hồ sơ TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ qua 3 kênh: Giám sát của doanh nghiệp, người dân; giám sát của các sở, ban, ngành và giám sát của công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi trong giám sát, đánh giá tình hình và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC từ 10%-30%, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân. Trong 3 tháng, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 6.374/7.475 hồ sơ, đạt 85,3%, còn lại chưa đến hạn, đang giải quyết (riêng giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh, đã tiếp nhận và giải quyết 392/424 hồ sơ, đạt 92,5%). Trong đó, 5.417 hồ sơ trả trước hạn, chiếm 85%; 761 hồ sơ trả đúng hạn, chiếm 11,9%; 69 hồ sơ trả quá hạn, chiếm 1,1%; trả lại 127 hồ sơ không đủ điều kiện, chiếm 2%.

Tuy nhiên một số thủ tục hành chính chưa cập nhật kịp thời, bổ sung vào phần mềm giải quyết tại Trung tâm; một số thủ tục hành chính phức tạp liên quan đến các cấp, ngành chưa được đưa vào xây dựng phần mềm giải quyết; số lượng giao dịch về dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục rà soát các TTHC, xây dựng và hoàn thiện quy trình giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công; hoàn thiện hệ thống phần mềm ứng dụng tại Trung tâm Hành chính công; xây dựng, đề xuất quy định phụ cấp hàng tháng cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Các huyện, thành phố tiếp tục nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Tin, ảnh: Trần Quốc Khánh – Phòng CCHC