Kế hoạch số 780/KH-KHCN ngày 12/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Kế hoạch số 1790/KH-SVHTT&DL ngày 11/9/2017 về tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La.

Thông báo số 609-TB/BTCTU về việc tuyển chọn chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La.

Thông báo số 87/TB-SNV ngày 14/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chi cục trưởng Thủy sản.

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017.

24.9.2017

Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường nhà khách UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập […]

Lịch công tác tuần thứ 40 của Sở Nội vụ (từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   02/10  7h30′  Dự Lễ kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam  Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng  14h00′  Dự Hội nghị giao […]

Lịch công tác tuần thứ 39 của Sở Nội vụ (từ ngày 25/9/2017 đến 01/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   25/9  Cả ngày  Duyệt biên chế năm 2018  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa PGĐ Trần Bình Minh  14h00′  Hội nghị tổng kết công tác phụ […]

Thông báo số 371/TB-SLĐTBXH ngày 21/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Báo cáo 209/BC-SNV ngày 06/7/2017 về Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.

Trang 1 / 812345...Cuối