Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính năm 2017.

Đăng ngày: 10/08/2017 11:31:51

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-SNV ngày 03/02/2017 của Sở Nội vụ, từ ngày 13/7/2017 đến ngày 02/8/2017 Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện: Thuận Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên và Mường La mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2017 với tổng số 475 học viên.

9.8.2017.5

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại huyện Thuận Châu

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí học viên đã được nghe các đồng chí giảng viên, báo cáo viên truyền tải các chuyên đề cơ bản về cải cách hành chính như: Kỹ năng xây dựng kế hoạch – báo cáo CCHC; Chỉ số CCHC (PAR INDEX) Chỉ số đánh giá các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Một số nội dung về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Những nội dung cơ bản của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách CCHC và nhiệm vụ của một số cơ quan, bộ phận liên quan ở các cấp. Ngoài ra, các đồng chí học viên được tập huấn thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, xã. Hội nghị còn dành thời gian để thảo luận giúp cán bộ, công chức nắm vững các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  năm 2017; đặc biệt là kỹ năng nghiệp vụ về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trần Quốc Khánh – Phòng cải cách hành chính