Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 16/08/2017 về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 18/08/2017 07:53:21