Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 10/08/2017 10:31:57