Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc ban hành Quyết định về quy trình chỉnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 31/08/2017 17:02:07