Quyết định 2176/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2017

Đăng ngày: 11/08/2017 15:58:39