Lịch công tác tuần thứ 35 của Sở Nội vụ (từ ngày 28/8 đến 03/9/2017)

Đăng ngày: 24/08/2017 07:49:24

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

28/8

 Thứ ba 29/8 7h30′ Dự Hội nghị tổng kết dự án 600 Phó Chủ tịch xã Hội trường lớn tầng 2, Bộ Nội vụ GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Trần Bình Minh;

PTP Trần Xuân Hiệp

 8h00′-9h00′  Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh

 

 PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

Phòng CCVC; TCBC

 9h00′-11h00′  Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ  Hội trường Sở Nội vụ PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

Phòng CCVC; TCBC

 14h30′  Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ  Huyện Mai Sơn  PGĐ Cầm Thúy Vân

Phòng CCVC;

 14h00′  Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Tổ chức phi chính phủ  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 30/8  8h00′  Dự phiên họp toàn thể lần thứ 15, UBND tỉnh khóa XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Họp giao ban tháng 8/2017  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể Lãnh đạo sở;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 8h00′  Dự công bố quyết định về công tác cán bộ  huyện Sốp Cộp  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  31/8  14h00′  Dự Hội nghị trao đổi thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 16h30′  Dự lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Lù Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp  Phòng họp tầng 3, Sở Tư pháp  PGĐ Cầm Thúy Vân;

LĐ Phòng TCBC

 Cả ngày  Dự Hội nghị tập huấn công tác CCHC năm 2017  Phòng họp số 1, nhà khách UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Thứ sáu 01/9
Thứ bảy 02/9  Nghỉ lễ 02/9
Chủ nhật 03/9