Lịch công tác tuần thứ 34 của Sở Nội vụ (từ ngày 21/8 đến 27/8/2017)

Đăng ngày: 17/08/2017 18:58:30

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

21/8

 8h00′  Dự họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực công thương  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Cả ngày Dự Hội nghị triển khai Thông tư số 26/2017/TT-BYT Hải phòng GĐ Nguyễn Minh Hòa
15h00′ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý III/2017 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 22/8
 14h00′  Dự Hội nghị tham gia  hướng dẫn tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở các cơ quan, đơn vị  Phòng họp Trung tâm Hội nghị tỉnh  Tập thể lãnh đạo;

Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở;

PTP TCBC Bùi Thị Minh Phương

Thứ tư 23/8
Thứ năm  24/8  8h30′  Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009  Phòng họp UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 20h00′  Dự Chương trình văn nghệ gắn với quyên góp ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ sáu 25/8
 15h30′  Dự họp Ban chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần  Phòng họp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Thứ bảy 26/8  16H00′  Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  Phòng họp Sở KH&ĐT  PGĐ Trần Bình Minh;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Chủ nhật 27/8