Lịch công tác tuần thứ 33 của Sở Nội vụ (từ ngày 14/8 đến 20/8/2017)

Đăng ngày: 12/08/2017 15:25:00

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

14/8

 14/8-17/8  Kiểm tra công tác xây dựng chính quyền cơ sở tại huyện Bắc Yên, Phù Yên  PGĐ Trần Bình Minh
 Thứ ba 15/8  7h30′  Dự chỉ đạo và tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sốp Cộp gắn với Sở Tài chính năm 2017  Huyện Sốp Cộp  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 15/8-19/8  Tham dự lớp bồi dưỡng kiểm tra giám sát trong đảng  Trường chính trị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 7h30′  Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017; triển khai nhiệm vụ năm học  Trung tâm văn hóa tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
14h00′ Dự làm việc với Đoàn công tác Sở Nội vụ và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn Tại Hội trường khách sạn sao xanh 3 PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ tư 16/8
Thứ năm  17/8
 14h00′  Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật mới ban hành và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  Hội trường đa năng nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân;

PCVP Hà Thị Sen

Thứ sáu 18/8  Cả ngày  Dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La  Hội trường đa năng nhà khách UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

CTT Nguyễn Chí Thanh;

PCVP Hà Thị Sen

 14h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa;
Thứ bảy 19/8
Chủ nhật 20/8