Lịch công tác tuần thứ 32 của Sở Nội vụ (từ ngày 07/8 đến 13/8/2017)

Đăng ngày: 04/08/2017 17:34:36

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

07/8

 8h00′  Dự Hội nghị tổng kết Nghị định 116  Bộ Nội vụ  PGĐ Cầm Thúy Vân
 16h00′  Công bố quyết định kiểm tra CCHC năm 2017  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 08/8  9h15′  Dự Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm hành chính công huyện Vân Hồ  UBND huyện Vân Hồ  PGĐ Cầm Thúy Vân
 8h00′  Họp tư vấn xin ý kiến phương án thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Kiểm tra các lĩnh vực xây dựng chính quyền năm 2017  Chiềng đen thành phố Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự phiên họp thứ 28, Thường trực HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
Thứ tư 09/8  8h00′  Kiểm tra các lĩnh vực xây dựng chính quyền năm 2017  Xã phỏng lái, huyện Thuận Châu  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Kiểm tra các lĩnh vực xây dựng chính quyền năm 2017  Xã Mường bú, huyện Mường La  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  10/8  14h00′  Họp triển khai đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa

PGĐ Cầm Thúy Vân

Thứ sáu 11/8  14h00′  Họp thống nhất giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính Sơn La – Điện Biên  Phòng họp UBND tỉnh GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Trần Bình Minh;

Phòng XDCQ

14h00′  Gặp mặt kỷ niệm 12 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  UBND phường Tô Hiệu  PGĐ Cầm Thúy  Vân
Thứ bảy 12/8  8h00′  Dự Hội nghị hiệp thương giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Trần Bình Minh;

Phòng XDCQ

Chủ nhật 13/8