Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 03/8/2017 về triển khai, thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 03/08/2017 15:14:29