Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 03/8/2017 về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sơn La đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Đăng ngày: 03/08/2017 15:12:54

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La