Công văn số1614/STNMT-KS của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Sơn La V/v Công bố, tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

Đăng ngày: 30/08/2017 08:05:26