Lịch công tác tuần thứ 31 của Sở Nội vụ (từ ngày 31/7 đến 06/8/2017)

Đăng ngày: 29/07/2017 09:34:59

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

31/7

 8h00′  Dự phiên họp toàn thể lần thứ 14, UBND tỉnh khóa XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2017  Phòng họp Ban Tổ chức tỉnh ủy  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 Thứ ba 01/8  8h00′  Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
8h00′ Tham gia Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ  UBND huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 02/8  7h30′  Dự khai giảng lớp Chuyên viên chính khóa X  Trường Chính trị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Tham gia Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ  Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′   Tham gia Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ  UBND thành phố  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  03/8  8h00′  Tham gia Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ  Sở KH&ĐT  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Tham gia Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ  Sở Tài chính & Cục thuế tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 04/8  7h30′  Dự Đại hội đại biểu Hội luật gia tỉnh Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
 8h00′ Dự làm việc với Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ Trung tâm Hành chính công tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 15h00′  Dự làm việc với Đoàn kiểm tra  của Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ  Phòng họp UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h00′  Khai mạc thi thăng hạng viên chức  Trường Cao đẳng y tế   PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 05/8  Cả ngày  Dự kỳ thi thăng hạng viên chức  Trường Cao đẳng y tế  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Trần Bình Minh

Chủ nhật 06/8  Cả ngày  Dự kỳ thi thăng hạng viên chức  Trường Cao đẳng y tế GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Trần Bình Minh