Lịch công tác tuần thứ 30 của Sở Nội vụ (từ ngày 24/7 đến 30/7/2017)

Đăng ngày: 21/07/2017 13:48:38

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

24/7

 8h00′  Công bố Quyết định kiểm tra công tác CCHC năm 2017  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h30′  Dự họp tham gia Đề án tôn giáo của Ban Dân vận tỉnh ủy  Hội trường Ban Dân vận  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Thứ ba 25/7  8h00′  Công bố Quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017  Hội trường Sở KH&CN  PGĐ Cầm Thúy Vân
 14h00  Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Minh Hòa;

TP TCBC, XDCQ

 13h30′  Đại hội Chi bộ Ban TĐKT  Hội trường Ban TĐKT  Đảng viên Chi bộ Ban TĐKT
Thứ tư 26/7  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm  Phòng họp nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 7h30′  Đại hội Chi bộ I  Hội trường Sở Nội vụ  Đảng viên Chi bộ I
 15h30′  Dự Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Chi cục dân số -KHHGĐ và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất  Hội trường Trung tâm thành phố Sơn La  PGĐ Cầm Thúy Vân
 15h00′  Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 13h30′  Đại hội Chi bộ II  Hội trường Sở Nội vụ  Đảng viên Chi bộ II
Thứ năm  27/7  9h00′  Họp Hội đồng xét tuyển công chức  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
 14h00′  Báo cáo viên lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực CCHC  Huyện Bắc Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 28/7
Thứ bảy 29/7
Chủ nhật 30/7  7h30′  Dự Hội thảo về đào tạo  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng