CHI BỘ II TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020.

Đăng ngày: 28/07/2017 11:28:48

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 17.4.2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; Kế hoạch số 312-KH/ĐU ngày 26.4.2017 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Chiều ngày 26/7/2017, tại Hội trường Sở Nội vụ, Chi bộ II trực thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ sở, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và 14 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

9.8.2017.1

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ II Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020,  thông qua các chỉ tiêu cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội cũng đã dành thời gian tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017

9.8.2017.2

Đồng chí Nguyễn Biên Cương, Chi ủy viên Chi bộ II nhiệm kỳ 2015-2017 thông qua Báo cáo Chính trị của Chi bộ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Chi bộ II trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế để chi bộ hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

9.8.2017.3

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020, đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định và bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Cải cách hành chính giữ chức vụ Bí thư Chi bộ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Hà Trung Thắng – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

9.8.2017.4

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và giao Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và các ý kiến đóng góp tại đại hội để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Trần Quốc Khánh – Phòng cải cách hành chính