Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đăng ngày: 24/07/2017 08:16:59

Ngày 26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh; Trung tâm phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng tỉnh; Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe.

Sau khi được thành lập Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ; quản lý sức khoẻ cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của đảng và nhà nước về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế, đẩy mạnh xã hội hóa y tế góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sơn La về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin bài: Nguyễn Thị Lương Anh