Lịch công tác tuần thứ 31 của Sở Nội vụ (từ ngày 31/7 đến 06/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   31/7  8h00′  Dự phiên họp toàn thể lần thứ 14, UBND tỉnh khóa XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa  14h00′ […]

CHI BỘ II TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 17.4.2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; Kế hoạch số 312-KH/ĐU ngày 26.4.2017 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội hết […]

Tổ chức các hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

27.7.2017copy

Thực hiện Kế hoạch phối hợp về tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017),  Liên Chi đoàn: Sở Nội vụ, Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh […]

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với cấp huyện.

27.7.2017

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-SNV ngày 26/3/2017 về việc tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 […]

Thông tư 29/2017/TT-BYT ngày 10/07/2017 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ngày 26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập trên cơ sở […]

Lịch công tác tuần thứ 30 của Sở Nội vụ (từ ngày 24/7 đến 30/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   24/7  8h00′  Công bố Quyết định kiểm tra công tác CCHC năm 2017  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng  8h30′  Dự họp tham […]

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 28/8/2017. Theo đó, ngoài các vị trí việc làm do giáo viên kiêm […]

Công văn 910/SNV-TCBC&TCPCP ngày 19/7/2017 Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018

Kính gửi: – Ban Tổ chức tỉnh ủy; – Các sở, ban, ngành; – Các Doanh nghiệp Nhà nước; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – Các Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về […]

Quyết định Kỷ luật

Trang 1 / 212