Quyết định 1472/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện và phỏng vấn theo khối, ngành trong kỳ xét tuyển dụng đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp hệ cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Sốp cộp, Yên Châu năm 2017.

Đăng ngày: 14/06/2017 13:51:33

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La