Quyết định 1472/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện và phỏng vấn theo khối, ngành trong kỳ xét tuyển dụng đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp hệ cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Sốp cộp, Yên Châu năm 2017.

Đăng ngày: 14/06/2017 13:51:33