Lịch công tác tuần thứ 25 của Sở Nội vụ (từ ngày 19/6 đến 25/6/2017)

Đăng ngày: 13/06/2017 07:41:38

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

19/6

 8h00′  Dự công bố quyết định xác minh tố cáo  Phòng họp Sở Tư pháp  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016   Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh;

KT Nguyễn Hải Yến

 Thứ ba 20/6  20-22  Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017  Huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′ Họp Ban tổ chức “năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào”  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  TB Lê Thị Văn
Thứ tư 21/6  16h00′  Dự họp Ban chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần  Phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  PGĐ Nguyễn Minh Hòa;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Thứ năm  22/6  8h00′  Họp Đoàn xác minh tố cáo  Thanh tra tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp Ban chỉ đạo tỉnh về củng cố hệ thống chính trị cơ sở  Phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị tỉnh   PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 23/6  8h00′  Dự giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh  Phòng họp bát giác  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h30′  Dự họp rà soát các nội dung trình phiên họp thứ 13 của UBND tỉnh và kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Phòng họp bát giác  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 15h00′  Giảng viên lớp tập huấn triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 16h30′  Trao đổi thông tin tham gia góp ý đối với phần mềm một cửa điện tử và cổng thông tin hành chính công tỉnh Sơn La  Hội trường tầng 1, nhà đa năng, nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 16h30′  Làm việc dự án Kho lưu trữ chuyên dụng  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Nguyễn Minh Hòa
Thứ bảy 24/6  9h00′  Làm việc về thành lập Chi hội doanh nghiệp huyện Mai Sơn  Phòng họp UBND huyện Mai Sơn  Phòng TCBC
Chủ nhật 25/6
 15h00′   Giảng viên lớp tập huấn triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh