Lịch công tác tuần thứ 24 của Sở Nội vụ (từ ngày 12/6 đến 18/6/2017)

Đăng ngày: 12/06/2017 07:46:16

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

12/6

 16h00  Dự công bố quyết định về công tác cán bộ  Ban quản lý CNDD  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h00′  Dự họp triển khai các hoạt động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào  Phòng họp bát giác, Văn phòng UBND tỉnh  TB TĐKT
 Thứ ba 13/6  8h00′  Dự làm việc với Đoàn kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị  PGĐ Trần Bình Minh
 16h00′  Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư và năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  TB Lê Thị Văn
 13-21  Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi làm việc tại nước CHDCND Lào  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ tư 14/6  8h00′  Dự họp tham gia ý kiến nội dung văn bản đề án  Phòng họp Ban Tổ chức tỉnh ủy  Lãnh đạo sở;

TP CCHC, CCVC, TCBC

 14h00′  Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của sở xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ  Hội trường Sở Nội vụ  Thành viên HĐ TĐKT sở
 14h30′  Họp tư vấn liên ngành về triển khai chính sách hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số  Phòng họp Sở Tài chính  TP Lại Như Long
Thứ năm  15/6  8h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Minh Hòa;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

Thứ sáu 16/6
 14h00′  Dự họp giao ban về đôn đốc nợ thuế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017   Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh   PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 17/6
 16h30′  Dự Lễ tổng kết Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017  Trường Chính trị tỉnh  TP Lại Như Long
Chủ nhật 18/6