Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đăng ngày: 30/06/2017 17:00:09

Chiều ngày 29/6/2017, tại Hội trường Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Quán triệt các văn bản của Đảng, quy định của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ; Các đồng chí trong tập thể Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong đảng ủy. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Báo cáo tóm tắt công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Bình Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng, quy định của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

30.6.2017.1

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo và định hướng nội dung cần tập trung thảo luận, các đồng chí đảng viên trong Đảng ủy đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và khẳng định, kết quả công tác năm 2017 cũng như kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng được các cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ và đảng viên chấp hành nghiêm.

Phát biểu và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt Đảng ủy Sở Nội vụ khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi bộ trực thuộc cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên là nguyên nhân quan trọng nhất đối với kết quả đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến của cán bộ, đảng viên để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm 2017.

                                                         Trần Quốc Khánh – Phòng CCHC