Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

30.6.2017.1

Chiều ngày 29/6/2017, tại Hội trường Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Quán triệt các văn bản của Đảng, quy định của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tới […]

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Công văn số 2424/BNV- CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về quy định về tiêu chí và quy trình  đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (thay thế Quyết định số […]

Công văn số 486/SNV-CCVC ngày 17/4/2017 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2016.

Công văn số 776/SNV-CCVC ngày 16/6/2017 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2013-2016.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ […]

Kế hoạch số 778/KH-SNV ngày 16/6/2016 về tổ chức phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch số 774/KH-SNV ngày 09/6/2017 về phát động phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 -7/5/2019).

Quyết định số 869/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Trang 1 / 3123

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La