UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÚP ĐỠ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Đăng ngày: 09/05/2017 16:25:01

Chiều ngày 08/5/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công của các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các công ty trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016.

09.5.2017 .1

Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở, ban ngành, công ty được phân công phụ trách xã khó khăn, xã biên giới, xã có công theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai Quyết định số 2523/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các công ty giúp đỡ 106 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công đã đạt được những kết quả quan trọng cụ thể như:  Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân các xã khó khăn xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như: trồng cây phân tán và cây ăn quả trên đất dốc; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn: xây dựng cơ bản, đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, trạm y tế,…Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh việc phát triển văn hóa, xã hội, y tế – giáo dục; thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phát huy dân chủ và tính tự chủ của nhân dân trong việc giám sát, đầu tư các cơ sở hạ tầng, xây dựng chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách triển khai thực hiện hiệu quả và có nhiều ý kiến về giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã ghi nhận những việc làm thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự vào cuộc, việc giúp đỡ xã còn mang tính hình thức, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ với các xã chưa chặt chẽ. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh có liên quan đến các xã, bản đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh việc giúp đỡ, hỗ trợ xã về vật chất, kỹ thuật phù hợp với khả năng và lĩnh vực chuyên môn của đơn vị. Đề xuất các giải pháp và phương hướng giúp xã khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giúp đỡ các xã khu vực 3, xã biên giới và xã có công giai đoạn 2013 – 2016./.

09.5.2017 .2

Người viết bài: Võ Duy Khánh