Thông báo số 56/TB-SNV ngày 08/5/2017 Về việc thi tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017.

Đăng ngày: 09/05/2017 08:14:52

Thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông báo thi tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Khối sở, ngành tỉnh: 38 chỉ tiêu, gồm:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: 04.

– Sở Tài nguyên và Môi trường: 02.

– Văn phòng UBND tỉnh: 03.

– Sở Y tế:  01.

– Sở Tài chính: 03.

– Sở Khoa học và Công nghệ: 02.

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01.

– Sở Giao thông và Vận tải: 04.

– Sở Công thương: 10.

– Sở Nông nghiệp và PTNT: 07.

– Thanh tra tỉnh: 01.

b) Khối huyện: 25 chỉ tiêu, gồm:

– UBND huyện Phù Yên: 01.

– UBND huyện Bắc Yên: 01.

– UBND huyện Vân Hồ: 02.

– UBND huyện Mộc Châu: 02.

– UBND huyện Yên Châu: 04.

– UBND huyện Sông Mã: 01.

– UBND huyện Thuận Châu: 03.

– UBND huyện Mường La: 06.

– UBND thành phố Sơn La: 05.

Về chỉ tiêu, trình độ, ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng, vị trí tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017, theo biểu chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được gửi đính kèm theo và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên ngành hoặc ngành cần tuyển;

– Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi tuyển và phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Lưu ý:

Đối với các chỉ tiêu thi tuyển dụng người dân tộc thiểu số: Người dự thi tuyển công chức phải là người dân tộc thiểu số và đáp ứng đủ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức nêu trên.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phí dự thi

3.1. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng công chức

Người đăng ký dự thi tuyển dụng nộp một (01) bộ hồ sơ, gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức (theo mẫu tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ).

Lưu ý: Tại mục (2), ghi rõ dự thi vào phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4cm x 6cm có xác nhận và đóng dấu (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) của chính quyền địa phương nơi cư trú (với những người chưa đi làm) hoặc cơ quan công tác (với những người đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thì ngoài việc xác nhận vào lý lịch tự thuật phải có thêm văn bản đồng ý cho đi dự thi tuyển);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Ba (03) phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin; 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ dự xét tuyển dụng của từng cá nhân được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 24cm x 35cm và sắp xếp theo thứ tự từ Đơn đến Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một (01) chỉ tiêu theo một (01) vị trí việc làm tại chi cục, phòng, ban chuyên môn thuộc các sở và UBND các huyện, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017, sau ngày hết hạn nhận hồ sơ, chốt hồ sơ; Sở Nội vụ và Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La sẽ kiểm tra dữ liệu nộp hồ sơ của toàn tỉnh, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ từ hai (02) chỉ tiêu tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi tuyển công chức năm 2017.

– Hội đồng thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La, sẽ không trả lại hồ sơ đối với trường hợp không trúng tuyển.

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 10/5/2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 14/6/2017 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Việc tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu biên nhận, ký xác nhận của người nộp hồ sơ và người thu nhận hồ sơ (Sở Nội vụ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển qua đường bưu điện).

3.3. Địa điểm nhận hồ sơ

Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Nội vụ. Địa chỉ: Đường Khau Cả, Tổ 8, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3.4. Phí dự thi

Nộp phí dự thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức là 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh đã nộp hồ sơ, phí dự thi tuyển và đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả hồ sơ và phí dự thi.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng một loại điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

5. Môn thi, hình thức thi; cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

5.1. Môn thi, hình thức, thời gian thi

Người dự thi tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi và nội dung thi, như sau:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết

– Thời gian thi 180 phút (đối với trường hợp thi tuyển công chức ngạch chuyên viên và tương đương);

– Thời gian thi 120 phút (đối với trường hợp thi tuyển công chức ngạch cán sự và tương đương).

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết và thi trắc nghiệm trên máy tính

– Thời gian thi viết 180 phút (đối với trường hợp thi tuyển công chức ngạch chuyên viên và tương đương); 120 phút (đối với trường hợp thi tuyển công chức ngạch cán sự và tương đương);

– Thời gian thi trắc nghiệm trên máy tính môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành: 30 phút (đối với các ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch cán sự và tương đương).

c) Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh), môn Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian: 30 phút (đối với các ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch cán sự và tương đương).

5.2. Điều kiện miễn thi một số môn

Người dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

5.3. Cách tính điểm bài thi; chấm thi và xác định người trúng tuyển

5.3.1. Cách tính điểm bài thi

a) Bài thi được chấm theo thang điểm: 100.

b) Điểm các môn thi được tính như sau:

– Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết: Tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm: Tính hệ số 1;

– Môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi (là môn thi điều kiện, phải đạt từ 50 điểm trở lên).

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định trên cộng với điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể:

Kết quả thi tuyển = Điểm bài thi môn kiến thức chung + Điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành x 2 + Điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành + Điểm ưu tiên (nếu có).

5.3.2. Phương án thi

a) Thí sinh thi vòng 1 (một): Thi trắc nghiệm trên máy tính 03 môn: Ngoại ngữ, Tin học (trừ những thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học) và Nghiệp vụ chuyên ngành. Người dự thi có điểm bài thi dưới 50 điểm thì không được dự thi môn thi tiếp theo.

Thi theo thứ tự các môn: Ngoại ngữ; Tin học; Nghiệp vụ chuyên ngành.

b) Thí sinh thi vòng 2 (hai): Thí sinh bắt buộc phải có kết quả đạt từ đúng đủ 50 điểm trở lên đối với tất cả 03 bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại vòng 1 (một) thì được triệu tập dự thi vòng 2 (hai) để thi viết 02 môn là Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành.

5.3.3. Chấm thi và chấm phúc bài thi

Việc chấm thi và phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung và thi viết môn Nghiệp chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ).

5.3.4. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

– Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Địa điểm, thời gian ôn thi và tổ chức thi tuyển công chức

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Sơn La; tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Thời gian ôn thi và tổ chức thi tuyển: Hội đồng thi tuyển công chức sẽ thông báo sau đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển.

7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại 022.3852.020 và 022.3851.304 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017, để các cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết, đăng ký dự thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2017./.